ASUS ROG G750JZ - ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alım Hizmetleri

background image

ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alım Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada

yüksek standartlarla ilgili taahütümüzden kaynaklanmaktadır.

Ambalaj malzemelerinin yanı sıra ürünlerimizi, pil ve diğer bileşlenleri

sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözümler

sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri

dönüşüm bilgileri için lütfen http://csr.asus.com/english/Takeback.

htm adresini ziyaret edin.

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

15

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook P.C.

Model name :

G750J

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

Declaration Date: 29/03/2013
Year to begin affixing CE marking:2013

Position : CEO
Name : Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)

background image

16

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

EC Uygunluk Beyan

Biz, bu imza altndakiler

Üretici:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres, ùehir:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Ülke:

TAYVAN

Avrupa’daki Yetkili:

ASUS COMPUTER GmbH

Adres, ùehir:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Ülke:

ALMANYA

Aúa÷daki ürünün:

Ürün ad :

Notebook P.C.

Model ad :

G750J

Aúa÷daki direktiflerin gereksinimlerine uydu÷unu deklare ederiz:

2004/108/EC-EMC Direktifi

EN 55022:2010

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Direktifi

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Direktifi

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Direktifi

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

2011/65/EU-RoHS Direktifi

Ver. 130208

CE iúareti

Deklarasyon Tarihi: 29/03/2013
CE iúaretinin baslmaya baúland÷ yl:2013

Pozisyon :

CEO

øsim :

Jerry Shen

ømza :

__________

(EC uygunluk iúareti)

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

17

Diğer Önemli Bilgiler

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

• Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz

• Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup

olmadığını kontrol ediniz.

• Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb.

daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.

• Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında

sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu

sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden

olacaktır.

• Ürünü kullanmadan önce “KULLANIM KILAVUZUNU” dikkatlice okuyunuz.

• Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.

• Kullanma kılavuzundaki şartlan yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz

ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik

Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.

• Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not

ediniz.

• Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su İle temas ettirmeyiniz, üzerine

ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.

• Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir

sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.

• Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle

oluşan arızalar GARANTİ DlŞI’dır.

• Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız,

çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DlŞI’dır.

• Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar

GARANTİ DlŞI’dır.

• Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel

müdahale ürünün garantisini sona erdirir.

• Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün Garanti Belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi

aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.

• Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.

• Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Uyarılar

• Bu ürünü, suyun yanında kullanmayınız.

• Bu ürünü, dengesiz bir sehpa, masa vs. üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi

biçimde zarar görebilir.

• Yarıklar ve açıklıklar, ürünün güvenilir biçimde çalışmasını ve aşırı ısınmasının

önlenmesini sağlamak için konulmuştur. Bu açıklıkların tıkanmaması ya da

kapatılmaması gerekmektedir. Açıklıklar, asla ürün yatağa, divana, halıya ya da benzeri

bir yüzeye yerleştirilerek tıkanmamalıdır. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı kaynağının

üzerine veya yakınına ya da uygun bir havalandırma sağlanmadığı sürece kapalı bir

background image

18

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

muhafazaya yerleştirilmemelidir.

• Tehlikeli voltaj içeren noktalara temas edilebileceğinden ya da yangın veya elektrik

çarpmasına neden olabilecek parçalara kısa devre yapabileceğinden bu ürünün içine

hiçbir nesneyi kasa açıklıkları arasından itmeyin. Ürünün üzerine ya da içine asla sıvı

dökmeyiniz.

• İç parçaların zarar görmemesi ve pil akmalarını önlemek için ürünü titreşimli yüzeylerin

üzerine yerleştirmeyiniz.

• Taşıma esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat

ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI

kalmasına neden olacaktır.

Güvenlik talimatları

Bu talimatları dikkatli biçimde okuyunuz. Daha sonra bakmak üzere bu belgeyi saklayın.

Ürünün üzerinde bulunan tüm uyarıları ve talimatları uygulayınız.

Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce bu ürünün fişini elektrik prizinden çıkartın. Sıvı temizleyiciler ya da

aerosol temizleyiciler kullanmayın.

Temizlik için nemli bir bez kullanınız. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili

servis istasyonlarında yapılması

gerekmektedir.

Bu kılavuzda yer alan ürünlerin kullanım ömrü 7 yıldır.

EEE Yönetmeligine Uygundur.

ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye)

ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL

Telefon: +90 16 54 30 00

Faks: +90 16 481 83 80

E-Posta: destek@asus.com

Adres: Alemdağ Caddesi. Masaldan İş Merkezi. No: 60 C Blok D1

Kısıklı Çamlıca Üsküdar İstanbul

ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA

Telefon: +90 31 473 180

Faks: +90 31 473 181

E-Posta: destek@asus.com

Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Çankaya

Ankara

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

19

Üretici ve ithalatçı bilgileri:

ÜRETİCİ:

ASUSTek COMPUTER INC.

NO. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 11, TAIWAN

886--894-3447

İTHALATÇI:

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRES: EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18 SARIGAZI - SANCAKTEPE / İSTANBUL / TÜRKİYE

TEL: +90 16 58 88 88

BOĞAZİÇİ BİLGİSAYAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ADRES: AYAZAĞA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO:10 ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

TEL: +90 1 331 10 00

FAKS: +90 1 33 8 90

İNDEKS BİLGISAYAR SİS. MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES: AYAZAĞA MAH. CENDERE CADDESİ NO:13/1 ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

TEL: +90 1 331 1 1

FAKS: +90 1 89 95 46

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.

ADRES: DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NATO YOLU 4.CADDE NO:1 ÜMRANİYE /

İSTANBUL / TÜRKİYE

TEL: +90 16 58 00 00

FAKS: +90 16 58 00 99

background image

130

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu