ASUS ROG G750JZ - การปิดแอพพ์

background image

การปิดแอพพ์

1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้ที่ด้านบนของแอพพ์ที่เปิดอยู่

จากนั้นรอให้ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ

2. ลากและปล่อยแอพพ์ไปไว้ยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแ

อพพ์

จากหน้าจอแอพพ์ที่เปิดอยู่ กด

.

background image

8

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC