ASUS ROG G750JZ - ด้านล่าง

background image

ด้านล่าง

หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำเตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้

ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้

งาน หรือในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำงานบนโน้ตบุ๊ค PC

เมื่อทำงานบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำคัญ! ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน

และข้อมูลจำเพาะสำหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้

แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได

background image

1

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC

แบตเตอรี่แพค

แบตเตอรี่แพคจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเชื่อมต่อไปยังแหล่งพลังงาน เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว

แบตเตอรี่แพคจะจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ล็อคแบตเตอรี่สปริง

ล็อคแบตเตอรี่สปริงจะล็อคแบตเตอรี่แพคให้เข้าตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

ทันทีที่ใส่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่

สำคัญ! ล็อคนี้ควรยึดไว้ในตำแหน่งไม่ได้ล็อค

ในขณะที่ถอดแบตเตอรี่แพค

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

ช่องใส่ RAM (โมดูลหน่วยความจำการเข้าถึงแบบสุ่ม)

ช่องใส่ RAM ใช้สำหรับเพิ่มโมดูลหน่วยความจำ RAM

เพื่อเพิ่มความจุหน่วยความจำของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ช่องใส่นี้ เป็นพื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

ซับวูเฟอร์

ลำโพงซับวูเฟอร์สร้างเสียงความถี่ต่ำ เพื่อให้ได้เสียงเบสที่นุ่มลึกและท

รงพลัง เหมาะสำหรับการเล่นเกมพีซี หรือชมภาพยนตร์บนโน้ตบุ๊คพีซี

ของคุณ

background image

0

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC