ASUS ROG G750JZ - Vanliga frågor om programvara

background image

Vanliga frågor om programvara

1. När jag stänger av datorn tänds strömindikatorn men inte

enhetens aktivitetsindikator. Systemstart görs inte heller.

Hur kan jag åtgärda det?
Du kan prova att göra något av följande:

• Framtvinga avstängning av datorn genom att trycka på

strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder. Kontrollera om

strömadaptern och batteriet är riktigt isatta och sätt på

datorn.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS

servicecenter för hjälp.

2. Vad ska jag göra när skärmen visar följande meddelande:

“Remove disks or other media. Press any key to restart (Ta

bort flyttbara diskar. tryck på en tangent för omstart.)”?
Du kan prova att göra något av följande:

• Ta bort alla anslutna USB-enheter och starta om datorn.

• Ta bort optiska skivor som finns kvar i den optiska enheten

och starta om.

• Om problemet kvarstår kan din dator ha ett

minneslagringsproblem. Kontakta ditt lokala ASUS

servicecenter för hjälp.

3. Min dator starta om långsammare än vanligt och

operativsystemet släpar efter. Hur kan jag åtgärda det?
Ta bort de senast installerade applikationerna eller som inte

inkluderades med ditt operatissystempaket, och starta om

systemet.

background image

E-manual för bärbar dator

101

4. Min dator startar inte om. Hur kan jag åtgärda det?

Du kan prova att göra något av följande:

• Ta bort alla anslutna enheter från datorn och starta om

systemet.

• Tryck på F9 när du startar. När datorn öppnar

Troubleshooting (Felsökning), tryck på Refresh

(Uppdatera) eller Reset your PC (Återställ din dator).

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS

servicecenter för hjälp.

5. Varför kan datorn inte vakna från vilo- eller tomgångsläge?

• Du måste trycka på strömbrytaren för att återuppta ditt

senaste arbetsläge.

• Systemet kan ha använt upp batteriet helt. Anslut

strömadaptern till datorn och anslut till ett vägguttag och

tryck på strömbrytaren.

background image

10

E-manual för bärbar dator

6. Hur kan jag starta till DOS med min USB-enhet eller ODD?

Se följande steg:

a. Starta om datorn och öppna BIOS genom att trycka på F2

på tangentbordet.

b. Gå till Boot (Start) > Launch CSM (Starta CSM) > Enabled

(Aktiverad).

c. Gå till menyn Security (Säkerhet) och ställ in Secure Boot

Control (Säker startkontroll)Disabled (Avaktiverad).

d. Tryck på F10 för att spara ändringarna och stäng BIOS.

e. Håll ESC (Retur) nedtryckt för att starta menyn för omstart

när datorn startas om.

background image

E-manual för bärbar dator

10