ASUS ROG G750JZ - Använda din bärbara dator

background image

Använda din bärbara dator

Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller instabil

arbetsyta.

Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på någon

annan del av kroppen, för att förhindra obehag eller

skador från värmeexponeringen.

Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte bärs

eller täcks över med något material som kan reducera

luftcirkulationen.

Du kan skicka din bärbara dator genom röntgenmaskiner

(används på föremål som placerats på transportband),

men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller

handskanner.

Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster

som kan användas ombord och begränsningar och

restriktioner som måste följas när bärbara datorer

används ombord under flygning.

Den här notebookdatorn ska användas i miljöer med

lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C (95°F).

Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n för

att se till att din strömadapter överensstämmer med

märkdatan.

Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan

kringutrustning.

background image

10

E-manual för bärbar dator