ASUS ROG G750JZ - BIOS-inställningar

background image

BIOS-inställningar

1. På Boot (start) skärmen välj Boot Option (startalternativ) #1.

OBS! BIOS-skärmbilderna i denna sektion är endast till som referens.

De verkliga skärmbilderna kan variera med modell och territorium.

Systemstart

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in dina

systemstartsprioriteringar. Se följande procedurer när du ställer in

din systemstartsprioritering.

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

background image

70

E-manual för bärbar dator

2. Tryck på

och välj en enhet som Boot Option #1.

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

Boot Option #1

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Disabled

background image

E-manual för bärbar dator

71

Säkerhet

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in lösenord för administratör

och användare av din bärbara dator. Det ger också möjlighet

att kontrollera åtkomsten till din bärbara dators hårddiskenhet,

gränssnitt för indata/utdata (I/O) och USB.

OBS!

• Om du installerar ett User Password (Användarlösenord), blir du

uppmanad att ange detta innan du öppnar den bärbara datorns

operativsystem.

• Om du installerar ett Administrator Password

(Administratörslösenord), blir du uppmanad att ange detta

innan du öppnar BIOS.

För att ställa in lösenord:
1. På Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator

Password (inställning administratörslösenord) eller User

Password (användarlösenord).

2. Skriv in ett lösenord och tryck

.

3. Skriv in lösenordet igen och tryck

.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this

only limits access to Setup and is only asked for when

entering Setup. If ONLY the user’s password is set,

then this is a power on password and must be entered

to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD User Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Enabled]

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with

character:
a-z, 0-9

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

7

E-manual för bärbar dator

För att rensa lösenordet:
1. På Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator

Password (inställning administratörslösenord) eller User

Password (användarlösenord).

2. Ange nuvarande lösenord och tryck på

.

3. Lämna fältet Create New Password (skapa nytt lösenord)

tomt och tryck på

.

4. Välj Yes (Ja) i bekräftelserutan och tryck på

.

Gränssnittssäkerhet för I/O

I säkerhetsmenyn kan du öppna I/O Interface Security

(gränssnittssäkerhet för I/O) för att låsa eller låsa upp några

gränssnittsfunktioner på din bärbara dator.

Att låsa I/O gränssnittet:

1. På skärmen Security (Säkerhet) välj I/O Interface Security

(I/O gränssnittssäkerhet).

2. Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på

.

3. Välj Lock (Lås).

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA 2nd HDD Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface
USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

E-manual för bärbar dator

7

USB gränssnittssäkerhet

Via menyn I/O Interface Security-menyn (Gränssnittssäkerhet

för I/O) kan du även öppna USB Interface Security

(Gränssnittssäkerhet för USB) för att låsa eller låsa upp portar

och enheter.

Att låsa USB-gränssnittet:

1. På skärmen Security (Säkerhet) välj I/O Interface Security

(I/O gränssnittssäkerhet) > USB Interface Security (USB-

gränssnittssäkerhet).

2. Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på Lock (Lås).

OBS! Ställer man in USB Interface (USB-gränssnittet) Lock (lås),

låser man och döljer även External Ports (externa portar) och andra

enheter som inkluderas under USB Interface Security (Gränssnitt

för USB).

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

If LOCKED, all USB

devices will

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

74

E-manual för bärbar dator

För att ställa in HDD-lösenordet:

1. PÅ skärmen Security (Säkerhet) klicka på Set Master

Password (Ställ in masterlösenord).

2. Skriv in ett lösenord och tryck på

.

3. Skriv igen för att bekräfta lösenordet och tryck på

.

4. Klicka på Set User Password (Ställ in användarlösenord)

och upprepa föregående steg för att ställa in

användarlösenordet.

Ställ in huvudlösenord

I menyn Security (Säkerhet) kan du använda Set Master

Password (Ställ in huvudlösenord) för att installera en

lösenordsaktiverad åtkomst till hårddiskenheten.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power

Cycle System after

Setting Hard Disk

Passwords***

background image

E-manual för bärbar dator

75

Spara och Avsluta

För att spara konfigurationsinställningarna väljer du Save Changes

and Exit (Spara ändringar och avsluta) innan du avslutar BIOS.

Uppdatera BIOS.

1. Verifiera exakt modell på bärbar dator och hämta den senaste

BIOS-filen för din modell på ASUS webbplats.

2. Spara en kopia av den hämtade BIOS-filen på ett USB-minne.
3. Sätt i USB-minnet på den bärbara datorn.

4. Starta om den bärbara datorn och tryck på

under POST.

5. Från BIOS inställningsprogram klicka på Advanced > Start Easy

Flash (avancerat > Starta Easy Flash), tryck sedan på

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

76

E-manual för bärbar dator

6. Lokalisera den hämtade BIOS-filen på USB-minnet och tryck på

.

7. Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka på Exit > Restore

Defaults (avsluta > återställ standard) för att återställa

systemet till dess standardinställning.

ASUSTek Easy Flash Utility

FSO
FS1
FS2
FS3

0 EFI

<DIR>

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G750JX
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Winbond 25X/Q Series

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake on Lid Open

[Enabled]

Power Off Energy Saving

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Intel Virtualization Technology [Enabled]
Intel AES-NI [Enabled]
CPU C states

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advance

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

E-manual för bärbar dator

77