ASUS ROG G750JZ - BIOS

background image

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemet

hårdvaruinställningarna som behövs vid systemstart i den bärbara

datorn.
Standardinställningarna i BIOS gäller de flesta förhållanden i din

bärbara dator. Ändra inte standardinställningarna i BIOS, annat än

vid följande förhållanden:

Ett felmeddelande uppträder på skärmen under systemstart och

begär att du kör inställning av BIOS.

Du har installerat en ny systemkomponent som kräver fler BIOS-

inställningar eller uppdateringar.

VARNING: Används fel BIOS-inställningar kan systemet bli instabilt

och leda till startfel. Vi rekommenderar starkt att du bara ändrar BIOS-

inställningarna med hjälp av utbildad servicepersonal.