ASUS ROG G750JZ - Windows® 8 ekran za otključavanje

background image

Windows® 8 ekran za otključavanje se može pojaviti kada notebook

računar pristupi operativnom sistemu Windows®8. Da biste nastavili,

dodirnite ekran za otključavanje ili pritisnite bilo koji taster na

tastaturi notebook računara.

background image

E-priručnik za notebook računar

43