ASUS ROG G750JZ - Traka sa dugmadima

background image

Traka sa dugmadima

Traka sa dugmadima je traka sa alatkama koja se aktivira uz desnu

ivicu ekrana. Sadrži različite alatke koje vam omogućavaju da delite

aplikacije i pruža brz pristup prilagođavanju podešavanja notebook

računara.

Pokretanje trake sa dugmadima

NAPOMENA: Kada je pozovete, traka sa dugmadima će se prvo

pojaviti kao skup belih ikona. Na slici iznad je prikazan izgled trake sa

dugmadima po njenom aktiviranju.

Koristite tačped ili tastaturu notebook računara da biste pokrenuli

traku sa dugmadima.

Pomerite pokazivač miša u gornji desni ili gornji levi ugao

ekrana.

Pritisnite kombinaciju tastera

Traka sa dugmadima

background image

E-priručnik za notebook računar

51

Search (Pretraži)

Ova alatka vam omogućava da pretražujete datoteke,

aplikacije ili programe na notebook računaru.

Share (Deli)

Ova alatka vam omogućava da delite aplikacije putem

društvenih mreža ili e-pošte.

Start (Početak)

Ova alatka vas vraća na prikaz Početnog ekrana. Sa

Početnog ekrana, pomoću ove alatke se takođe možete

vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.

Devices (Uređaji)

Ova alatka vam omogućava da pristupate i delite

datoteke sa uređajima koji su spojeni sa notebook

računarom, kao što su spoljašnji ekran ili štampač.

Settings (Postavke)

Ova alatka vam omogućava da pristupite podešavanjima

notebook računara.

Sadržaj trake sa dugmadima

background image

5

E-priručnik za notebook računar