ASUS ROG G750JZ - Pogled odozgo

background image

Pogled odozgo

NAPOMENA:Izgled tastature se može razlikovati u zavisnosti od

regiona ili zemlje. Pogled odozgo se takođe može razlikovati, u

zavisnosti od modela notebook računara.

background image

E-priručnik za notebook računar

15

Mikrofon

Ugrađeni mikrofon je moguće koristiti za video konferencije,

glasovnu naraciju i snimanje jednostavnih audio zapisa.

Infracrveni port za 3D Vision (na pojedinim modelima)

Infracrveni port za 3D Vision prenosi 3D Vision signale na vaše

3D naočare tokom igranja 3D igara ili gledanja 3D filmova.

Kamera

Ugrađena kamera vam omogućava da snimate slike ili video

zapise pomoću svog notebook računara.

Ekran

Ovaj ekran pruža izuzetne karakteristike prikaza za fotografije,

video snimke i ostale multimedijalne datoteke na vašem

notebook računaru.

NAPOMENA: Rezolucija ekrana može se razlikovati u zavisnosti

od modela notebook računara.

Taster za napajanje

Pritisnite taster za napajanje da biste uključili ili isključili vaš

notebook računar. Takođe možete koristiti taster za napajanje

da biste stavili notebook računar u režim spavanja ili hibernacije

ili ga probudili iz režima spavanja ili hibernacije.
U slučaju da notebook računar prestane da reaguje, pritisnite

i držite taster za napajanje oko četiri (4) sekunde sve dok se

notebook računar ne isključi.

background image

16

E-priručnik za notebook računar

Pokazatelj za velika slova

Ovaj indikator se pali kada se funkcija capital lock aktivira:

Korišćenje capital locka vam omogućava da unosite velika

slova (npr. A, B, V) pomoću tastature notebook računara.

Tastatura

Tastatura omogućava korišćenje tastera pune veličine u

QWERTY rasporedu, uz udoban hod tastera prilikom kucanja.

Takođe vam omogućava da koristite funkcijske tastere za brzi

pristup Windowsu® i kontrolu multimedijalnih funkcija.

NAPOMENA:
• Izgled tastature se razlikuje u zavisnosti od modela ili zemlje.
• Pojedini modeli dolaze sa tastaturom sa pozadinskim

osvetljenjem.

Tačped

Tačped omogućava korišćenje višestrukih pokreta za navigaciju

na ekranu, pružajući intuitivno korisničko iskustvo. Takođe

oponaša funkcije regularnog miša.

Pokazatelji statusa

Indikatori statusa pomažu pri identifikaciji trenutnog stanja

notebook računara.

Indikator napajanja

Indikator napajanja će se upaliti pri uključivanju notebook

računara, a lagano će da treperi kada je notebook računar u

režimu spavanja

background image

E-priručnik za notebook računar

17

Dvobojni indikator napunjenosti baterije

LED sa dve boje omogućava vizuelnu indikaciju statusa

napunjenosti baterije. Pogledajte sledeću tabelu za

detalje:

Boja

Status

Stalno zeleno

Laptop je priključen na izvor

napajanja, njegova baterija se

puni i napunjenost baterije je

između 95% i 100%.

Stalno narandžasto

Laptop je priključen na izvor

napajanja, njegova baterija se

puni i napunjenost baterije je

manja od 95%.

Trepćuće narandžasto Laptop radi na bateriju i nivo

napunjenosti baterije je manji

od 10%.

Isključene lampice

Laptop radi na bateriju i nivo

napunjenosti baterije je između

10% i 100%.

Pokazatelj aktivnosti drajva

Ovaj indikator se uključuje kada vaš notebook računar

pristupa internim uređajima za skladištenje.

Bluetooth / Bežični pokazatelj

Ovaj indikator se pali kako bi naznačio da je Bluetooth

funkcija notebook računara ili bežična LAN mreža

omogućena.

Pokazatelj za numerički deo tastature

Ovaj indikator se pali kada se funkcija number lock

aktivira: Omogućava vam da koristite određene tastere

na tastaturi za unos brojeva.

background image

18

E-priručnik za notebook računar