ASUS ROG G750JZ - Briga o notebook računaru

background image

Briga o notebook računaru

Ne izlažite notebook računar prašnjavim sredinama.

Ne koristite notebook računar u blizini mesta na kojima

se ispušta gas.

Ne stavljajte predmete na notebook računar.

Ne izlažite notebook računar dejstvu jakih magnetnih ili

električnih polja.

Ne koristite u blizini tečnosti i ne izlažite notebook

računar kiši ili vlazi.

Ne koristite jake rastvore, kao što su razređivač, benzol i

druge hemikalije, na ili u blizini notebook računara.

Isključite AC napajanje i uklonite bateriju (ukoliko je to

moguće) pre čišćenja notebook računara. Koristite čist

sunđer od celuloze ili tkaninu od meke kože navlaženu

mešavinom neabrazivnog deterdženta i par kapljica tople

vode. Uklonite preostalu vlagu sa notebook računara

koristeći suvu krpu.

background image

E-priručnik za notebook računar

11