ASUS ROG G750JZ - Potezi pomoću tri prsta

background image

Potezi pomoću tri prsta

Prevuci i otpusti

Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite dugme za levi klik. Pomoću

prsta prevucite niz tačped kako biste prevukli i otpustili stavku na

novu lokaciju.

Prevlačenje nagore

Prevlačenje nadole

Prevucite tri prsta nagore radi

prikaza svih pokrenutih aplikacija.

Prevucite tri prsta nadole radi

prikaza radne površine.

background image

E-priručnik za notebook računar

35

Funkcijski tasteri

Funkcijski tasteri na tastaturi notebook računara mogu da pokreću

sledeće komande:

Koriš

ć