ASUS ROG G750JZ - Pomeranje pokazivača

background image

Pokreti za ta

č

ped

Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate

podešavanjima notebook računara. Pogledajte sledeće ilustracije

prilikom korišćenja pokreta rukom na tačpedu.

Horizontalno prevlačenje

Vertikalno prevlačenje

Dijagonalno prevlačenje

background image

E-priručnik za notebook računar

31