ASUS ROG G750JZ - Deklaracija o kompatibilnost mreže

background image

Deklaracija o kompatibilnost mreže

Izjavu koju treba da da proizvođač Obaveštenog tela i prodavac:

“Ova deklaracija će ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana

da radi i sve mreže za koje je javljeno na će oprema možda imati

problema sa radom.”

background image

108

E-priručnik za notebook računar