ASUS ROG G750JZ - Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)

background image

Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski

frekvenci (RF)

OPOZORILO! Kakršnekoli spremembe ali popravki, ki niso izrecno

odobreni s strani osebja, ki je odgovorno za odobritve, lahko

razveljavi uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme. ‘’

Proizvajalec izjavlja, da je ta naprava omejena na kanale od 1 do 11 v

okviru frekvence ,4 GHz za določeno opremo, nadzorovano v ZDA.’’

Ta oprema je v skladu z FCC RF omejitvami izpostavitve, ki je

določena za okolje brez nadzora

.

Za vzdrževanje skladnosti z FCC RF

zahtevami o izpostavljenosti, se med prenosom prosimo izogibajte

neposrednemu stiku z anteno za prenašanje. Za zagotavljanje

skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti, morajo končni

uporabniki slediti navodilom za uporabo.

Izjava o skladnosti