ASUS ROG G750JZ - Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR

background image

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu

ENERGY STAR

ENERGY STAR je společný program americké

Agentury pro ochranu životního prostředí a

amerického ministerstva energetiky, který nám

všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní

prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a

postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR

vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u

nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou

automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 15 a 30

minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši

nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.
Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro

životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/

powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.gov dále

najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s

operacními systémy Freedos a Linux.

Spanish

Swedish

background image

1

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

Ekologické označenie v rámci Európskej únie

Tomuto notebooku bolo udelené označenie Kvet EÚ, čo znamená, že

výrobok má nasledujúce charakteristiky:

1. Počas režimu používania a pohotovostného režimu dochádza ku

zníženej spotrebe energie

. Obmedzené použitie jedovatých ťažkých kovov
3. Obmedzené použitie látok škodlivých pre životné prostredie a

zdravie

4. Znížené využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom

povzbudzovania k recyklovaniu*

5. Navrhnuté pre jednoduché aktualizovanie a dlhšiu životnosť

dodávaním kompatibilných náhradných dielov, ako sú batérie,

napájacie zdroje, klávesnica, pamäť a ak je k dispozícii aj CD alebo

DVD mechanika.

6. Zníženie pevného odpadu prostredníctvom politiky vrátenia*

Viac informácií o označení Kvet EÚ nájdete na stránke pre ekologické

označovanie v rámci Európskej únie: http://www.ecolabel.eu.