ASUS ROG G750JZ - Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

background image

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než

3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími

alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mmalebo H05VV-F, G,

0.75mm.

Oznámenia ohľadne REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie,

autorizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky

používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na

adrese HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm.