ASUS ROG G750JZ - Reset počítača

background image

Reset počítača

DÔLEŽITÉ! Pred aktivovaním tejto možnosti vykonajte zálohu

všetkých svojich údajov.

Ak chcete prenosný počítač obnoviť na predvolené nastavenia,

vyberte položku Reset your PC (Resetovať počítač).
Vstup do tejto položky počas POST:

1. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo

počas POST.

. Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta

obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na

položku Troubleshoot (Riešenie problémov).

3. Poklepte na položku

Refresh your PC (Obnoviť

počítač).

4. Na obrazovke Obnoviť počítač si prečítajte jednotlivé

odseky, aby ste sa dozvedeli viac o používaní tejto

možnosti, a potom poklepte na tlačidlo Next (Ďalej).

5. Poklepte na preferovanú možnosť resetovania:

Just

remove my files (Odstrániť iba moje súbory) alebo

Fully clean the drive (Úplne vymazať pamäťový

ovládač).

6. Poklepte na položku

Reset (Resetovať).

DÔLEŽITÉ! Pred obnovením systému sa uistite, že

prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

79

Používanie možnosti Obnovenie systémových obrazov

Ak chcete obnoviť systém pomocou špecifického obrazového

súboru, v položke Advanced options (Rozšírené možnosti)

vyberte možnosť System Image Recovery (Obnovenie

systémových obrazov).
Vstup do tejto položky počas POST:

1. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo

počas POST.

. Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta

obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na

položku Troubleshoot (Riešenie problémov).

3. Poklepte na položku

Advanced options (Rozšírené

možnosti).