ASUS ROG G750JZ - Odstraňovanie problémov

background image

Odstraňovanie problémov

Stlačením tlačidla

počas POST môžete vstúpiť do možností

odstraňovania problémov Windows® 8, ktoré obsahujú nasledovné

položky:

obnovenie počítača

reset počítača

rozšírené možnosti

1. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo

počas POST.

. Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta

obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na

položku Troubleshoot (Riešenie problémov).

3. Poklepte na položku Refresh your PC (Obnoviť

počítač).

4. Na obrazovke Obnoviť počítač si prečítajte jednotlivé

odseky, aby ste sa dozvedeli viac o používaní tejto

možnosti, a potom poklepte na tlačidlo Next (Ďalej).

5. Poklepte na účet, ktorý chcete obnoviť.
6. Zadajte heslo účtu a potom poklepte na tlačidlo

Continue (Pokračovať).

7. Poklepte na tlačidlo Refresh (Obnoviť).

DÔLEŽITÉ! Pred obnovením systému sa uistite, že

prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.