ASUS ROG G750JZ - Vstup do BIOS-u

background image

Vstup do BIOS-u

Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo

počas POST.

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

69