ASUS ROG G750JZ - Zapnutie po prvý raz

background image

Zapnutie po prvý raz

Keď svoj počítač zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek,

ktoré vás budú viesť pri konfigurovaní základných nastavení vášho

operačného systému Windows® 8.
Zapnutie prenosného počítača po prvý raz:

1. Na prenosnom počítači stlačte hlavný vypínač. Počkajte

niekoľko minút, kým sa zobrazí obrazovka Netup (Nastavenie).

. Na obrazovke Setup (Nastavenia) môžete vybrať jazyk, ktorý sa

bude používať v prenosnom počítači.

3. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Zaškrtnite

okienko I accept the terms for using Windows (Súhlasím s

podmienkami na používanie systému Windows) a potom

kliknite na položku Accept (Prijať).

4. Ak chcete nastaviť nasledujúce základné položky, postupujte

podľa pokynov na obrazovke:
• Udržujte svoj počítač zabezpečený

• Prispôsobenie

• Bezdrôtové pripojenie

• Nastavenia

• Prihlásenie v rámci prenosného počítača

5. Po konfigurácii základných položiek sa zobrazí výukový program

Windows®8. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách

Windows®8, pozrite si tento výukový program.