ASUS ROG G750JZ - Prispôsobenie aplikácií

background image

Prispôsobenie aplikácií

Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z

úvodnej obrazovky pomocou nasledujúcich krokov.

Aplikácie z úvodnej obrazovky odstránite tak, že pravým

tlačidlom kliknete na aplikáciu, čím aktivujete jej
nastavenia; potom kliknite na ikonu

.

Odopnutie aplikácií

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

47