ASUS ROG G750JZ - Întrebări frecvente referitoare la componentele software

background image

Întrebări frecvente referitoare la

componentele software

1. Atunci când pornesc notebookul, se aprinde indicatorul

de alimentare, însă nu şi indicatorul de activitate a hard

diskului. De asemenea, nu se încarcă sistemul de operare.

Cum pot rezolva această problemă?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:

• Închideţi forţat notebookul apăsând pe butonul de

alimentare mai mult de patru (4) secunde. Verificaţi dacă

adaptorul de alimentare şi bateria sunt introduse corect,

apoi porniţi notebookul.

• Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service

ASUS pentru asistenţă.

2. Ce trebuie să fac atunci când pe ecran se afişează mesajul:

„Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Îndepărtaţi discurile sau alte suporturi media. Apăsaţi pe

orice tastă pentru repornire.)”?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
• Îndepărtaţi toate dispozitivele USB conectate şi apoi

reporniţi notebookul.

• Îndepărtaţi discul optic din unitatea optică şi apoi reporniţi

notebookul.

• Dacă problema persistă, este posibil ca notebookul să aibă

o problemă cu memoria. Contactaţi centrul local de service

ASUS pentru asistenţă.

3. Notebookul porneşte mai greu decât de obicei şi sistemul

de operare funcţionează lent. Cum pot rezolva această

problemă?
Ştergeţi aplicaţiile pe care le-aţi instalat recent sau nu erau

incluse în pachetul sistemului de operare şi apoi reporniţi

sistemul.

background image

Manual electronic pentru notebook

101

4. Notebookul nu încarcă sistemul de operare. Cum pot

rezolva această problemă?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:

• Îndepărtaţi toate dispozitivele conectate la notebook, apoi

reporniţi sistemul.

• La pornire, apăsaţi pe F9. Atunci când notebookul intră în

modul Troubleshooting (Depanare), selectaţi Refresh

(Reîmprospătare) sau Reset your PC (Resetare PC).

• Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service

ASUS pentru asistenţă.

5. De ce nu pot reactiva notebookul din modul Repaus sau

Hibernare?
• Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a relua ultima

stare activă.

• Este posibil ca sistemul să fi consumat complet energia

bateriei. Conectaţi adaptorul de alimentare la notebook şi la

o priză electrică, apoi apăsaţi pe butonul de alimentare.

background image

10

Manual electronic pentru notebook

6. Cum pot încărca sistemul DOS utilizând unitatea USB sau

optică?
urmaţi paşii de mai jos:

a. Reporniţi notebookul şi intraţi în sistemul BIOS apăsând pe

tasta funcţională F2.

b. Accesaţi Boot (Încărcare) > Launch CSM (Lansare CSM) >

Enabled (Activat).

c. Accesaţi meniul Security (Securitate), apoi setaţi Secure

Boot Control (Control încărcare securizat) la Disabled

(Dezactivat).

d. Apăsaţi pe tasta funcţională F10 pentru a salva modificările

şi a ieşi din sistemul BIOS.

e. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta ESC pentru a lansa meniul de

încărcare la repornirea notebookului.

background image

Manual electronic pentru notebook

103