ASUS ROG G750JZ - Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice

background image

Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice

1. Repetaţi paşii 1 – 5 din secţiunea Configurarea unei

conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice.

 Atingeţi Use the following IP address (Se utilizează

următoarea adresă IP).

3. Completaţi câmpurile IP address (Adresă IP), Subnet

mask (Mască subreţea) şi Default gateway (Gateway

implicit) cu valorile de la furnizorul dvs. de servicii.

4. Dacă este necesar, completaţi câmpurile Preferred

DNS server address (Adresă preferată pentru serverul

DNS) şi Alternate DNS server address (Adresă

alternativă pentru serverul DNS, apoi atingeţi OK.

background image

66

Manual electronic pentru notebook