ASUS ROG G750JZ - Încărcaţi notebook-ul.

background image

Încărcaţi notebook-ul.

A. Conectaţi cablul de alimentare de c.a. la convertorul c.a.-c.c.
B. Conectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ la o

sursă de alimentare de 100 V~40 V.

C. Conectaţi conectorul de alimentare cu curent continuu la

intrarea de alimentare (DC) a notebook-ului.

NOTĂ:

Informaţii despre adaptorul de alimentare:

- Tensiune de intrare: 100-40Vac

- Frecvenţă intrare: 50-60Hz

- Interval ieşire curent: 30W (11.8A)

- Interval ieşire tensiune: 19V

background image

8

Manual electronic pentru notebook

IMPORTANT!

• Găsiţi eticheta cu valorile nominale ale curentului de intrare/ieşire

de pe PC-ul notebook şi asiguraţi-vă că acestea corespund cu

informaţiie despre valorile nominale electrice de pe adaptorul de

alimentare. Unele modele de PC notebook pot accepta mai multe

valori nominale ale curentului de ieşire în funcţie de codul SKU

disponibil.

• Asiguraţi-vă că notebookul este conectat la adaptorul de

alimentare înainte de a-l porni pentru prima dată. Vă recomandăm

Vă recomandăm

insistent să utilizați o priză de perete cu împământare în timp

ce utilizați dispozitivul Notebook PC în modul de adaptor de

alimentare.

• Priza electrică trebuie să fie ușor accesibilă și să se găsească în

apropierea dispozitivului Notebook PC.

• Pentru a deconecta dispozitivul Notebook PC de la sursa de

alimentare de rețea, deconectați dispozitivul Notebook PC de la

priza de alimentare.

AVERTISMENT!

Citiţi următoarele măsuri de precauţie privind acumulatorul

notebook-ului dvs.

• Acumulatorul utilizat în acest dispozitiv poate prezenta risc de

ardere chimică în cazul scoaterii sau dezasamblării.

• Pentru siguranţa personală, respectaţi etichetele de avertizare.
• Risc de explozie, dacă se înlocuiește bateria cu un tip

necorespunzător.

• A nu se arunca în foc.
• Nu încercaţi niciodată să scurtcircuitaţi acumulatorul notebook-

ului dvs.

• Nu încercaţi niciodată să dezasamblaţi şi reasamblaţi

acumulatorul.

• Dacă detectaţi scurgeri, întrerupeţi utilizarea dispozitivului.
• Acumulatorul şi componentele acestuia trebuie reciclate sau

aruncate la deşeuri în mod corespunzător.

• Nu lăsaţi acumulatorul sau alte componente de mici dimensiuni la

îndemâna copiilor.

background image

Manual electronic pentru notebook

9