ASUS ROG G750JZ - Charms bar

background image

Charms bar

Charms bar to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej

strony ekranu. Składa się on z kilku narzędzi, które umożliwiają

udostępnianie aplikacji i zapewnianie szybkiego dostępu w celu

dostosowania ustawień notebooka.

Uruchamianie Charms bar

UWAGA: Po wywołaniu, Charms bar pojawia się początkowo jako

zestaw białych ikon. Obraz powyżej pokazuje jak wygląda Charms bar

po uaktywnieniu.

Użyj touchpad komputera lub klawiaturę do uruchomienia Charms

bar.

Przesuń wskaźnik myszy na górny, prawy róg ekranu.

Naciśnij przycisk

.

Charms bar

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

51

Search (Szukaj)

To narzędzie umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji

lub programów w komputerze.

Share (Udostępnij)

To narzędzie umożliwia udostępnianie aplikacji przez

strony sieci społecznościowej lub e-mail.

Start

To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu

Start. Z ekranu Start, można także użyć tego narzędzia

do powrotu do ostatnio otwartej aplikacji.

Devices (Urządzenia)

To narzędzie umożliwia dostęp i udostępnianie plików

urządzeniom podłączonym do komputera, takim jak

zewnętrzny wyświetlacz lub drukarka.

Settings (Ustawienia)

To narzędzie umożliwia dostęp do ustawień komputera.

Elementy Charms bar

background image

5

Podręcznik elektroniczny do notebooka