ASUS ROG G750JZ - IC-strålingseksponering, erklæring for Canada

background image

IC-strålingseksponering, erklæring for Canada

Dette utstyret er i samsvar med IC-strålingseksponeringsgrenser som

bestemt for et ukontrollert miljø. For å opprettholde samsvarskrav

angående IC RF-eksponering bør du unngå direkte kontakt med

sende-antennen under sending. Sluttbrukere må følge de spesifikke

driftsanvisningene for å være i samvar med RF-eksponeringsreglene.
Drift med forbehold om to forutsetninger:

Dette apparatet skal ikke forårsake skadelig interferens, og

Dette apparatet må akseptere all interferens som mottas,

inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av

apparatet.

For å unngå radio-interferens til lisensierte tjenester (f. eks.

felleskanal mobile satellittsystemer) er apparatet tiltenkt brukt

innendørs og unna vinduer for å gi maksimal avskjerming.. Utstyr

(eller sendeantennen) som er installert utendørs er underlagt

lisensiering.

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

115