ASUS ROG G750JZ - Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk 

background image

Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk

ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon

av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til

ASUS-produkter slik at de er på linje med globale miljøregelverk.

I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i

lovverkene.
Les http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for å finne

kunngjort informasjon basert på lovverk ASUS er i samsvar med:
Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Sveitsiske energilover