ASUS ROG G750JZ - Avanserte alternativer

background image

Avanserte alternativer

Bruk Advanced options (Avanserte alternativer) for å utføre ekstra

feilsøkingsalternativer i den bærbare PC-en.
For tilgang til dette under POST:

1. Start den bærbare PC-en på nytt og trykk deretter på

under POST.

2. Vent til Windows® laster inn skjermen Velg et alternativ

og trykk deretter på Troubleshoot (Feilsøk).

3. Trykk på Advanced options (Avanserte

alternativer).

4. I Avanserte alternativer-skjermen, velg

feilsøkingsalternativet som du vil utføre.

5. Følg de neste trinnene for å fullføre prosessen.

background image

80

Elektronisk håndbok for bærbar PC

4. I Avanserte alternativer-skjermen, velg System Image

Recovery (Gjenoppretting av systembilde).

5. Velg en konto som du vil gjenopprette med en

systembildefil.

6. Skriv inn kontopassordet ditt og deretter Continue

(Fortsett).

7. Velg Use the latest available system image

(recommended) ((Bruk siste tilgjengelige

systembilde (anbefales)) og trykk på Next (Neste).

Du kan også velge Select a system image (Velg et

systembilde) hvis systembildet ditt er på en ekstern

enhet eller DVD.

8. Følg de neste trinnene for å fullføre gjenoppretting

med systembilde.

TIPS: Vi anbefaler sterkt at du regelmessig

sikkerhetskopierer systemet for å forhindre datatap hvis

den bærbare PC-en slutter å fungere.

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

81

Kapittel 5: