ASUS ROG G750JZ - Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

background image

(POST = Power-On Self Test)

background image

68

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Selvtest

(POST = Power-On Self Test)