ASUS ROG G750JZ - Bevegelser for styreplaten

background image

Bevegelser for styreplaten

Bevegelser gjør at du kan starte programmer og få tilgang til

innstillingene på din bærbare PC. Se følgende illustrasjoner når du

bruker håndbevegelser på styreplaten.

Skyv horisontalt