ASUS ROG G750JZ Hjelp

background image

Bærbare PC

Elektronisk håndbok

September 2013

NW8558
Andre utgave

background imageElektronisk håndbok for bærbar PC

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den,

kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til

et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av

kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC.

("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG,

HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM

INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET

SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER

AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER

KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING,

TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS

HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER

DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte

varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller

forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET

KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR

IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER

UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER

OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du

kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du

har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader

(inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og

direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne

Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt,

forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum

for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1)

TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER

ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER

ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE

MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM

MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på http://support.asus.com

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PCInnhold

Om denne håndboken ..................................................................................... 7

Begreper brukt i denne håndboken .......................................................... 8
Ikoner ............................................................................................................... 8
Skrifttyper ............................................................................................................ 8

Sikkerhetshensyn ............................................................................................... 9

Bruke den bærbare PC-en ............................................................................. 9
Ta vare på den bærbare PC-en ...................................................................10
Riktig deponering...........................................................................................11

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med den bærbare PC-en din .......................................................14

Sett ovenfra ......................................................................................................14
Bunn

.............................................................................................................18

Høyresiden ........................................................................................................20
Venstresiden .....................................................................................................22
Sett bakfra .........................................................................................................24

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Komme i gang ...................................................................................................6

Installere batteripakken (på utvalgte modeller) .................................26
Lad opp den bærbare PC-en. .....................................................................27
Løft for å åpne skjermen. .............................................................................29
Trykk på strømknappen. ..............................................................................29

Bevegelser for styreplaten ............................................................................0

Flytte pekeren ..................................................................................................30
Sådan bruges berøringspladen .................................................................31
To fingers bevegelser ....................................................................................33
Bevegelser med tre fingre ...........................................................................34

Bruke tastaturet ................................................................................................5

Funksjonstaster ...............................................................................................35
Funksjonstaster for ASUS-apper ...............................................................36
Windows® 8 taster ..........................................................................................36
Multimediakontrolltaster ............................................................................37

Bruke den optiske stasjonen ........................................................................8

background image

4

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8

Starte opp for første gang .............................................................................4
Windows

®

8-låseskjerm ...................................................................................4

Windows

®

brukergrensesnitt .......................................................................4

Startskjerm ........................................................................................................43
Windows®-applikasjoner ............................................................................43
Hotspots.............................................................................................................44

Jobbe med Windows

®

-applikasjoner ........................................................46

Starte applikasjoner .......................................................................................46
Tilpasse apper ..................................................................................................46
Lukke applikasjoner .......................................................................................47
Tilgang til Apper-skjermen .........................................................................48
Charms-verktøylinjen ....................................................................................50
Snap-funksjon ..................................................................................................52

Andre tastatursnarveier .................................................................................54
Koble til trådløse nettverk .............................................................................56

Wi-Fi-kobling ....................................................................................................56
Bluetooth ..........................................................................................................58
Aireplane mode(Flymodus) ........................................................................60

Koble til kablede nettverk .............................................................................61

Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse ..............61
Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling .......................................65

Slå av den bærbare PC-en .............................................................................66

Sette den bærbare PC-en i hvilemodus..................................................66

Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Selvtest (POST = Power-On Self Test) ........................................................68

Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke .....................................68

BIOS ...................................................................................................................68

Tilgang til BIOS ................................................................................................68
BIOS-innstillinger ............................................................................................69

Feilsøking ............................................................................................................77

Oppdater PC-en ..............................................................................................77
Nullstill PC-en ...................................................................................................78
Avanserte alternativer...................................................................................79

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

5

Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en

Installere en RAM-modul (Random Access Memory) .........................8
Skifte ut harddiskstasjonen (HDD) .............................................................86
Installere en ny batteripakke ........................................................................9

Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

Nyttige tips for den bærbare PC-en...........................................................96
Maskinvare-OSS ................................................................................................97
Programvare-OSS .......................................................................................... 100

Tillegg

Informasjon om DVD-ROM-stasjonen (på utvalgte modeller) .... 104
Informasjon om Blu-ray ROM-stasjon(på enkelte modeller) ....... 106
Samsvar for det interne modemet ........................................................ 107
Oversikt .......................................................................................................... 107
Nettverkskompatibilitets erklæring ...................................................... 107
Nettverkskompatibilitets erklæring ..................................................... 108
Ikke-tale-utstyr ............................................................................................ 108
Denne tabellen viser de landene som for tiden bruker CTR21

standarden. .................................................................................................... 109
Kunngjøring fra Federal Communications Commission ............... 110
Forsiktighetserklæring om eksponering av

FCC Radiofrekvens (RF) .............................................................................. 112
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU) ....................... 112
CE-merking .................................................................................................... 113
IC-strålingseksponering, erklæring for Canada ................................ 114
Trådløs operasjonskanal for ulike domener ....................................... 115
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike ............................... 115
UL sikkerhetsmerknader ........................................................................... 117
Sikkerhetskrav til strøm ............................................................................. 118
Merknader for TV-tuner ............................................................................. 118
REACH merknader ....................................................................................... 118
Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) ................... 118

background image

6

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen .................................. 120
Produktmerknad fra Macrovision Corporation ................................. 120
CTR 21-godkjenning(for Bærbar PC-er med

innebygd modem) ...................................................................................... 121
ENERGY STAR –yhteensopiva tuote ...................................................... 122
Økologisk merke for EU ........................................................................... 123
Unngå hørselstap ........................................................................................ 123
Melding om belegg .................................................................................... 123
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk ...................... 124
ASUS-resirkulering / Returtjenester ...................................................... 124

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

7