ASUS ROG G750JZ - Veelgestelde vragen software

background image

Veelgestelde vragen software

1. Wanneer ik mijn notebook inschakel, licht de

voedingsindicator, maar niet de indicator van de

schijfactiviteit op. Ook het systeem wordt niet opgestart.

Wat kan ik doen om dit op te lossen?
U kunt elk van de volgende suggesties proberen:

• Forceer het uitschakelen van de notebook door de

voedingsknop langer dan vier (4) seconden ingedrukt

te houden. Controleer of de voedingsadapter en de

batterijdoos correct zijn geplaatst en schakel vervolgens uw

notebook in.

• Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact

opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

2. Wat moet ik doen als mijn scherm dit bericht weergeeft:

“Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Verwijder schijven of andere media. Druk op een

willekeurige toets om opnieuw te starten.)”?
U kunt elk van de volgende suggesties proberen:

• Verwijder alle aangesloten USB-apparaten en start

vervolgens uw notebook opnieuw op.

• Verwijder alle optische schijven die in het optische station

zijn achtergebleven en start vervolgens opnieuw op.

• Als het probleem blijft bestaan, kan uw notebook een

probleem hebben met de geheugenopslag. Neem contact

op met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

3. Mijn notebook start trager op dan gewoonlijke en met

besturingssysteem werkt traag. Hoe kan ik dit oplossen?
Verwijder de toepassingen die u onlangs hebt geïnstalleerd of

die niet bij uw besturingssysteem waren geleverd en start uw

systeem opnieuw op.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

101

4. Mijn notebook start niet op. Hoe kan ik dit oplossen?

U kunt elk van de volgende suggesties proberen:

• Verwijder alle op uw notebook apparaten en start uw

systeem opnieuw op.

• Druk tijdens het opstarten op F9 . Wanneer uw notebook

naar Troubleshooting (Probleemoplossing) gaat,

selecteert u Refresh (Vernieuwen) of Reset your PC (Uw

pc opnieuw instellen).

• Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact

opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

5. Waarom kan ik mijn notebook niet activeren uit de

slaapstand of stand-by?
• U moet op de voedingsknop drukken om uw laatste

bedrijfsstatus te hervatten.

• Uw systeem heeft zijn batterijvermogen mogelijk

volledig opgebruikt. Sluit de voedingsadapter aan op uw

notebook en een stopcontact en druk vervolgens op de

voedingsknop.

background image

10

Gebruikershandleiding notebook PC-E

6. Hoe kan ik opstarten naar DOS met mijn USB-station of

optische schijf?
Raadpleeg de volgende stappen.

a. Start uw notebook opnieuw op en ga naar de BIOS door op

uw toetsenbord op F2 te drukken.

b. Ga naar Boot (Opstarten) �� Launch CSM (CSM starten) ��

Enabled (Ingeschakeld).

c. Ga naar het menu Security (Beveiliging)en stel vervolgens

Secure Boot Control (Veilig opstartbeheer)in op

Disabled (Uitgeschakeld).

d. Druk op F10 om de wijzigingen op te slaan en de BIOS af te

sluiten.

e. Houd ESC ingedrukt om het opstartmenu te openen

wanneer uw notebook opnieuw opstart.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

103