ASUS ROG G750JZ - De pc opnieuw instellen

background image

De pc opnieuw instellen

BELANGRIJK! Maak een back-up van al uw gegevens voordat u deze

optie inschakelt.

Gebruik Reset your PC (De pc opnieuw instellen) om de

standaardinstellingen van uw notebook terug te zetten.
Zo opent u dit tijdens POST:

1. Herstart uw notebook en druk op

tijdens POST.

. Wacht tot Windows® het scherm Choose an

option (Kies een optie) heeft geladen en tik op

Troubleshoot (Problemen oplossen).

3. Tik op Reset your PC (De pc opnieuw instellen).
4. Lees de onderwerpen in het scherm Reset your PC

(De pc opnieuw instellen) als u meer wilt weten over

deze optie en tik op Next (Volgende).

5. Tik op de reset-optie van uw voorkeur: Just remove

my files (Alleen mijn bestanden verwijderen) of

Fully clean the drive (De schijf volledig wissen).

6. Tik Reset (Resetten).

BELANGRIJK! Zorg er voor dat uw notebook op een

stopcontact is aangesloten voordat u het systeem

vernieuwt.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

79

Herstellen met systeeminstallatiekopie gebruiken

Onder Advanced options (Geavanceerde opties) kunt u System

Image Recovery (Herstellen met systeeminstallatiekopie)

gebruiken om het systeem met een specifieke installatiekopie te

herstellen.
Zo opent u dit tijdens POST:

1. Herstart uw notebook en druk op

tijdens POST.

. Wacht tot Windows® het scherm Choose an

option (Kies een optie) heeft geladen en tik op

Troubleshoot (Problemen oplossen).

3. Tik op Advanced options (Geavanceerde opties).