ASUS ROG G750JZ - De eerste keer starten

background image

De eerste keer starten

Als u de computer voor het eerst start, verschijnt een reeks schermen

die u helpen bij het instellen van de basisinstellingen van Windows® 8.
Uw notebook de eerste keer starten:

1. Druk op de voedingsknop op uw notebook. Wacht een paar

minuten totdat het opstartscherm verschijnt.

. Kies in het instelscherm een taal om op uw notebook te

gebruiken.

3. Lees de licentievoorwaarden. Selecteer I accept the license

terms for using Windows (Ik aanvaard de voorwaarden voor

het gebruik van Windows) en klik op Accept (Accepteren).

4. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van

de volgende basisonderdelen:
• Houd uw computer veilig

• Personaliseren

• Draadloos

• Instellingen

• Meld u aan bij uw

5. Na het instellen van de basiselementen verschijnt de zelfstudie

van Windows 8. Bekijk deze om meer te leren over de

mogelijkheden van Windows®8.