ASUS ROG G750JZ - Uw Notebook PC opladen.

background image

Uw Notebook PC opladen.

A Sluit de wisselstroomkabel aan op de wisselstroomconvertor.
B. Steek de wisselstroomadapter in een stroombron van

100V~40V.

C. Steek de gelijkstroomadapter in de (gelijk-) stroominput van uw

Notebook PC.

OPMERKING:

Informatie stroomadapter:

- Ingangsspanning: 100–40Vac

- Ingangsfrequentie: 50–60Hz

- Nominale uitvoerstroom: 30W (11.8A)

- Nominale uitvoerspanning: 19Vdc

background image

8

Gebruikershandleiding notebook PC-E

BELANGRIJK!

• Zoek het vermogenslabel voor input/output op uw Notebook PC

en zorg ervoor dat het overeenkomt met de vermogensinformatie

op uw stroomadapter. Sommige Notebook PC-modellen kunnen

een outputstroom met verschillend vermogen hebben op de

beschikbare SKU.

• Wij raden u sterk aan een geaard stopcontact te gebruiken

wanneer u de notebook gebruikt in de voedingsadaptermodus.

• Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn en in de buurt

van uw notebook liggen.

• Om uw notebook los te koppelen van de netstroom, trekt u de

stekker van uw notebook uit het stopcontact.

WAARSCHUWING!

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor de batterij van uw

notebook.

• De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan een risico op

brand of chemische brandwonden betekenen als de batterij

wordt verwijderd of gedemonteerd.

• Volg de waarschuwingslabels voor uw persoonlijke veiligheid.
• Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist

type.

• Niet weggooien in vuur.
• Probeer nooit een kortsluiting te veroorzaken aan de batterij van

uw notebook.

• Probeer nooit de batterij te demonteren of opnieuw te monteren.
• Stop het gebruik als er een lek is gevonden.
• De batterij en de onderdelen ervan moeten op de juiste wijze

worden gerecycled of weggegooid.

• Houd de batterij en andere kleine componenten uit de buurt van

kinderen.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

9