ASUS ROG G750JZ - Verklaring van conformiteit(R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)

background image

Verklaring van conformiteit

(R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)

De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en

toereikend beschouwd:

Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3]

Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in

[Artikel 3.1a]

Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]

Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit

in [Artikel 3.1b]

Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1]

& [EN 301 489-17]

Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.]

Radio testsuites volgens [EN 300 38-]

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

113