ASUS ROG G750JZ - Productmededeling Macrovision Corporation

background image

Productmededeling Macrovision Corporation

In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd dat

wordt beschermd door methodeclaims van sommige Amerikaanse

patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom

zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten.

Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet door

Macrovision Corporation zijn goedgekeurd en is alleen bedoeld

voor huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethodes,

tenzij anders toegelaten door Macrovision Corporation. Reverse

engineering of demontage is verboden.

WAARSCHUWING! Om blootstelling aan de laser van de optische

drive te voorkomen, moet u niet proberen om de optische drive zelf

te demonteren of te repareren. Neem voor uw veiligheid contact op

met een professionele technicus voor hulp.

Veiligheidswaarschuwing CD-ROM-drive

LASERPRODUCT VAN KLASSE 1

Onderhoudswaarschuwingslabel

WAARSCHUWING! ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER

GEOPEND. KIJK NIET IN DE STRAAL OF KIJK NIET RECHTSTREEKS MET

OPTISCHE INSTRUMENTEN.

CDRH-voorschriften

Het Centrum voor apparaat- en radiologische gezondheid

(Center for Devices and Radiological Health,CDRH) van de U.S.

Food and Drug Administration (Amerikaanse voedings- en

geneesmiddelenbureau) heeft op  augustus 1976 voorschriften

opgelegd voor laserproducten. Deze voorschriften zijn van

toepassing op laserproducten die werden geproduceerd vanaf 1

augustus 1976. De naleving is verplicht voor producten die in de

Verenigde Staten worden verdeeld.

WAARSCHUWING! Het gebruik van bedieningselementen of

aanpassing van de prestaties van procedures die niet in dit document

of in de installatiegids van het laserproduct zijn vermeld, kunnen een

gevaarlijke blootstelling aan straling veroorzaken.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

11

CTR 21-goedkeuring