ASUS ROG G750JZ - Cietā diska (HDD) nomaiņa

background image

Cietā diska (HDD) nomaiņa

Ja vēlaties mainīt piezīmjdatora cieto disku, izpildiet tālāk aprakstītās

darbības.

SVARĪGI! Lai garantētu maksimālu saderību un uzticamību,

cieto disku iegādājieties tikai pie šī piezīmjdatora pilnvarotajiem

mazumtirgotājiem. Cietā diska nomaiņu ieteicams veikt speciālista

uzraudzībā. Lai iegūtu palīdzību, varat arī apmeklēt pilnvaroto servisa

centru.

BRĪDINĀJUMS! Pirms cietā diska izņemšanas atvienojiet visas

pievienotās perifērās ierīces, tālruņu un telekomunikāciju līnijas un

strāvas savienotājus (piemēram, ārējo strāvas avotu, akumulatoru

utt.).

PIEZĪME. Piezīmjdatora apakšējās daļas izskats var atšķirties atbilstošo

modelim, bet cietā diska uzstādīšana ir vienāda.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmataA. Spiediet uz āru gumijas pārsegu piezīmjdatora apakšpusē.
B. Atskrūvējiet piezīmjdatora nodalījuma pārsega skrūvi.
C. Spiediet uz āru nodalījuma pārsegu un noņemiet to no

piezīmjdatora.

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

D. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina cietā diska nišu nodalījumā.
E. Cietā diska nišu atvienojiet no cietā diska pieslēgvietas un pēc

tam cietā diska nišu no nodalījuma.

F. Apgrieziet cietā diska nišu otrādi, pēc tam atskrūvējiet skrūves.
G. Izņemiet veco cieto disku no cietā diska nišas.

2

1

1

2

Cietā diska niša

Cietais disks

Cietā diska niša

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmataH. Cietā diska nišā ievietojiet jauno cieto disku ar PCB (drukātās

shēmas plate) uz cietā diska nišas pusi. Pārliecinieties, vai cietā

diska porta savienotājiem netraucē kāda cietā diska nišas daļa.

I. Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemtās skrūves.

background image

0

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

J. Cietā diska nišu ievietojiet atpakaļ nodalījumā ar cietā diska

savienotāju savietotu ar piezīmjdatora cietā diska portu.

Spiediet cietā diska nišu, līdz tā savienojas ar piezīmjdatoru.

K. Cietā diska nišu nostipriniet ar iepriekš noņemtajām skrūvēm.

2

1

1

2

Cietā diska niša

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

1

L. Savietojiet pārsegu, pēc tam spiediet to uz uz leju vietā.
M. Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemtās skrūves.
N. Nodalījuma pārsegam uzlieciet gumijas pārsegu.

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata