ASUS ROG G750JZ - Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana

background image

Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana

1. Izpildiet sadaļas Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma

konfigurēšana no 1. līdz 5. darbībai.

2 Pieskarieties Use the following IP address (Izmantot

šādu IP adresi).

3. Ievadiet jūsu pakalpojumu sniedzēja IP adresi,

apakštīkla masku un noklusējuma vārteju.

4. Ja nepieciešams, varat arī ievadīt vēlamo DNS

servera adresi un alternatīvo DNS serveri, pēc tam

pieskarieties OK (Labi).

background image



Piezīmjdatora e-rokasgrāmata