ASUS ROG G750JZ - Multivides vadības taustiņi 

background image

Multivides vadības taustiņi

Ar multivides vadības taustiņiem varat vadīt multivides failus,

piemēram, audio un video, kad tie tiek atskaņoti piezīmjdatorā.

Nospiediet taustiņu

kombinācijā ar piezīmjdatora

bulttaustiņiem, kā parādīts tālāk.

Apturēt

Atskaņot

vai pauzēt

Pāriet uz

iepriekšējo

ierakstu vai

ātri attīt

Pāriet uz

nākamo

ierakstu vai

ātri pārtīt

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

Optiskā diska ievietošana

1. Kad piezīmjdators ir ieslēgts,

nospiediet elektrisko

izstumšanas pogu, lai daļēji

izstumtu optiskā diska tekni.

2. Viegli izvelciet diska tekni.

SVARĪGI! Rīkojieties uzmanīgi, lai

nepieskartos optiskā diska lēcai.

Nodrošiniet, lai nebūtu nekādu

priekšmetu, kas var iesprūst zem

diska teknes.