ASUS ROG G750JZ - Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija 

background image

Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis

ir deklaracija

Kurdama ir gamindama mūsų produktus, bendrovė ASUS laikosi

ekologinio projektavimo principų ir užtikrina, kad kiekvienas

ASUS gaminio eksploatavimo etapas atitinka pasaulinius aplinkos

apsaugos reikalavimus. Be to, laikydamasi reglamentų reikalavimų,

ASUS atskleidžia atitinkamą informaciją.
Apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/Compliance.

htm, rasite informaciją, kurią ASUS atskleidžia pagal reglamentų,

kuriais ji vadovaujasi, reikalavimus:

Japonijos JIS-C-0950 medžiagų deklaracijos

EU REACH SVHC

Korėjos RoHS

Švedijos energetikos įstatymai