ASUS ROG G750JZ - Pritisnite tipku napajanja.

background image

Pritisnite tipku napajanja.

background image

30

E-priručnik za prijenosno računalo

Pomicanje pokazivača

Možete kucnuti ili kliknuti bilo gdje na dodirnoj plohi radi aktiviranja

pokazivača, zatim povucite prstom po dodirnoj plohi radi pomicanja

pokazivača po ekranu.