ASUS ROG G750JZ - BIOS-asetukset

background image

BIOS-asetukset

Uudelleenkäynnistys

Tällä valikolla voit asettaa uudelleenkäynnistysvalintojen

ensisijaisuudet. Voit ottaa mallia seuraavista toimenpiteistä

asettaessasi omia uudellenkäynnistyksen ensisijaisuuksia.

HUOMAUTUS: Tämän luvun BIOS-näyttökuvat ovat vain viitteellisiä.

Todelliset näyttökuvat voivat vaihdella malleittain ja alueittain.

1. Valitse Boot (Käynnistys) -näytössä Boot Option #1

(Käynnistysvalinta 1).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

background image

70

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

2. Paina

-painiketta ja valitse laite Boot Option #1:nä

(Käynnistysvalinta 1).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

Boot Option #1

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Disabled

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

71

Suojaus

Tällä valikolla voit asettaa järjestelmänvalvojan ja käyttäjän

salasanan kannettavaan tietokoneeseen. Se sallii sinun myös valvoa

kannettavan tietokoneen kiintolevyn käyttöä, input/output (I/O)

-käyttöliittymää ja USB-käyttöliittymää.

HUOMAUTUS:

• Jos asennat User Password Käyttäjän salasanan), sinua

kehotetaan syöttämään se ennen siirtymistä kannettavan

tietokoneen käyttöjärjestelmään.

• Jos asennat Administrator Password (Järjestelmänvalvojan

salasanan), sinua kehotetaan syöttämään se ennen siirtymistä

BIOS-asetuksiin.

Salasanan asettaminen:
1. Valitse Security (Suojaus) -näytössä Setup Administrator

Password (Aseta järjestelmänvalvojan salasana) tai User

Password (Käyttäjän salasana).

2. Kirjoita salasana ja paina

.

3. Kirjoita salasana uudelleen ja paina

.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this

only limits access to Setup and is only asked for when

entering Setup. If ONLY the user’s password is set,

then this is a power on password and must be entered

to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD User Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Enabled]

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with

character:
a-z, 0-9

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

7

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Salasanan tyhjentäminen:
1. Valitse Security (Suojaus) -näytössä Setup Administrator

Password (Aseta järjestelmänvalvojan salasana) tai User

Password (Käyttäjän salasana).

2. Näppäile nykyinen salasana ja paina

.-painiketta.

3. Jätä Create New Password (Luo uusi salasana) -kenttä tyhjäksi

ja paina

.-painiketta.

4. Valitse vahvistusruudussa Yes (Kyllä) ja paina

.

I/O-liittymän suojaus

Voit käyttää suojausvalikossa I/O-liittymän suojausta joidenkin

kannettavan tietokoneen liittymätoimintojen sulkemiseen tai

avaamiseen.

I/O-käyttöliittymän lukitseminen:

1. Valitse Security (Turvallisuus)-näytössä I/O Interface

Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus).

2. Valitse käyttöliittymä, jonka haluat lukita ja napsauta

.

3. Valitse Lock (Lukko).

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA 2nd HDD Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface
USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

7

USB-käyttöliittymäturvallisuus

I/O-liittymän suojausvalikossa voit käyttää myös USB-liittymän

suojausta porttien ja laitteiden lukitsemiseen tai lukituksesta

vapauttamiseen.

USB-käyttöliittymän lukitseminen:

1. Valitse Security (Turvallisuus)-näytössä I/O Interface

Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus) > USB Interface

Security (USB-käyttöliittymäturvallisuus).

2. Valitse käyttöliittymä, jonka haluat lukita ja napsauta Lock

(Lukitse)

Lukitse).

HUOMAUTUS: USB Interface (USB-liittymän) asettaminen Lock

(Lukko) -tilaan myös lukitsee ja piilottaa External Ports (Ulkoiset

portit) ja muut laitteet, jotka sisältyvät USB Interface Security (USB-

liittymän suojaukseen).

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

If LOCKED, all USB

devices will

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

74

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Aseta master-salasana

Suojausvalikossa voit käyttää Set Master Password (Aseta

master-salasana) -toimintoa kiintolevyn käytön salasanaa

edellyttäväksi.

HDD-salasanan asettaminen:

1. Napsauta Security (Turvallisuus)-näytössä Set Master

Password (aseta ylläpitäjän –salasana)

2. Näppäile salasana ja paina

.

3. Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen ja paina

.

4. Napsauta Set User Password (Aseta käyttäjän salasana)

ja aseta käyttäjän salasana toistamalla yllä esitetyt vaiheet.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power

Cycle System after

Setting Hard Disk

Passwords***

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

75

Tallenna ja lopeta

Valitse määritysasetusten säilyttämiseksi Save Changes and

Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ennen BIOS-asetuksista

poistumista.

BIOS:in päivittäminen.

1. Tarkista kannettavan tietokoneen tarkka malli ja lataa sitten

mallin uusin BIOS-tiedosto ASUS-web-sivustolta.

2. Tallenna kopio ladatusta BIOS-tiedostosta flash-levyasemaan.
3. Liitä flash-levyasema kannettavaan tietokoneeseen.
4. Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja paina POST-tilassa

.

5. Napsauta BIOS-asennusohjelmasta Advanced > Start Easy

Flash (Lisäasetukset > Käynnistä Easy Flash), sen jälkeen
paina

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

76

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

6. Paikallista ladattu BIOS-tiedosto flash-levyasemassa ja paina

sitten

.

7. Napsauta BIOSin päivitysprosessin jälkeen Exit > Restore

Defaults (Lopeta > Palauta oletukset) palauttaaksesi

järjestelmän oletusasetuksiinsa.

ASUSTek Easy Flash Utility

FSO
FS1
FS2
FS3

0 EFI

<DIR>

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G750JX
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Winbond 25X/Q Series

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake on Lid Open

[Enabled]

Power Off Energy Saving

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Intel Virtualization Technology [Enabled]
Intel AES-NI [Enabled]
CPU C states

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advance

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

77