ASUS ROG G750JZ - Charms bar

background image

Charms bar

Charms bar on työkalupalkki, jonka voi aktivoida näytön oikealle

puolelle. Se koostuu useista työkaluista, joilla voit jakaa sovelluksia,

ja jotka tarjoaavat nopean pääsyn mukauttamaan kannettavan

tietokoneen asetuksia.

Charms bar -palkin käynnistäminen

HUOMAUTUS: Esiin kutsuttuna Charms bar koostuu aluksi sarjasta

valkoisia kuvakkeita. Yllä olevassa kuvassa näkyy, miltä Charms bar

näyttää, kun se on aktivoitu.

Käynnistä Charms bar kannettavan tietokoneen kosketuslevyllä tai

näppäimistöllä.

Siirrä hiiren kohdistin näytön oikeaan tai vasempaan

yläkulmaan.

Paina

.

Charms bar

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

51

Search (Etsi)

Tämä työkalu mahdollistaa tiedostojen, sovellusten tai

ohjelmien etsimisen kannettavasta tietokoneesta.

Share (Jaa)

Tämä työkalu mahdollistaa sovellusten jakamisen

sosiaalisissa verkoissa tai sähköpostitse.

Start (Käynnistä)

Tämä työkalu palauttaa näytön takaisin

Käynnistysnäytöksi. Käynnistysnäytössä voit myös käyttää

tätä aiemmin avattuun sovellukseen palaamiseen.

Devices (Laitteet)

Tällä työkalulla voit käyttää ja jakaa tiedostoja

kannettavaan tietokoneeseen liitetyistä laitteista, kuten

ulkoisesta näytöstä tai tulostimesta.

Settings (Asetukset)

Tällä työkalulla voit käyttää kannettavan tietokoneesi

tietokoneasetuksia.

Charms bar -palkin sisällä

background image

5

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas