ASUS ROG G750JZ - Juhendis kasutatavad märksõnad

background image

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa

esitatud esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingu

lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS: See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid,

mis aitavad toiminguid lõpule viia.

HOIATUS! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et

tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida

sülearvuti andmete ja komponentide kahjustamist.