ASUS ROG G750JZ - Sisemise modemi vastavus

background image

Sisemise modemi vastavus

Sisemise modemiga Sülearvuti vastab JATE (Jaapan) ja FCC (USA,

Kanada, Korea, Taiwan) nõuetele ning CTR21 normile. Sisemine

modem on vastavalt Nõukogu otsusele 98/482/EÜ heaks kiidetud

üle-Euroopalise ühe terminaliga ühenduse loomiseks üldkasutatava

kommuteeritava telefonivõrguga (ÜKTV). Ent erinevates riikides

pakutavate fikstelefonivõrkude erinevuste tõttu ei taga heakskiit

iseenesest tingimusteta toimivust igas ÜKTV lõpp-punktis.

Probleemide korral võtke kõigepealt ühendust seadmete müüjaga.