ASUS ROG G750JZ - Uue akupaketi paigaldamine

background image

Uue akupaketi paigaldamine

HOIATUS! Enne akupaketi eemaldamist lülitage oma sülearvuti välja

ja ühendage lahti kõik välisseadmed ja telefon või sideliinid ning

toitepistik.

OLULINE! Ainult selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt hangitud

akupakettide kasutamise korral on tagatud nende ühilduvus ja

töökindlus.

MÄRKUS: Sülearvuti akupaketi eemaldamisel ja asendamisel tuleb

teha järgmised toimingud.

Uue akupaketi paigaldamisel juhinduge järgmisest protseduurist.

A. Lükake vedruga akulukusti lahtilukustatud asendisse ja hoidke

seda kinni.

B. Tõmmake vana akupakett akupesast ja vabastage vedruga

akulukusti.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

9

C. Pange uus akupakett oma kohale sülearvuti akupesas.

background image

94

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

95