ASUS ROG G750JZ hjælp

background image

Notebook PC

E-Manual

September 2013

DA8558
Anden udgave

background imageNotebook PC e-manual

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen

som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres,

transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig,

skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART,

HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET

TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER

EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER

ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG,

TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB

AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS

ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I

DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive

virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og

forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION

OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE

ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL,

HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er

berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er

berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for

skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom

samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige

forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne

kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets

leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS

SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE,

TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE

(HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER

ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

Service og støtte

Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com

background image

Notebook PC e-manualIndholdsfortegnelse

Om denne manual ............................................................................................. 7

Konventioner, brugt i denne manual ........................................................ 8
Ikoner ............................................................................................................... 8
Typografi .............................................................................................................. 8

Sikkerhedsforskrifter ......................................................................................... 9

Sådan bruger du din Notebook PC ............................................................ 9
Sådan passer du på Notebook PC'en ......................................................10
Ansvarlig bortskaffelse .................................................................................11

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din Notebook PC at kende ...................................................................14

Set oppefra .......................................................................................................14
Bund

.............................................................................................................18

Højre side ...........................................................................................................20
Venstre side ......................................................................................................22
Set bagfra ..........................................................................................................24

Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC

Kom i gang..........................................................................................................6

Installation af batteripakke (på udvalgte modeller) ..........................26
Sådan oplader du Notebook PC'en. .........................................................27
Løft for at åbne skærmpanelet. .................................................................29
Tryk på tænd/sluk knappen. .......................................................................29

Fingerbevægelser på touchpad'en ............................................................0

Sådan flyttes markøren ................................................................................30
Bevægelser med en finger ..........................................................................31
Bevægelser med to fingre ...........................................................................33
Tre-fingerbevægelser ....................................................................................34

Brug af tastatur .................................................................................................5

Funktionstaster ................................................................................................35
Funktionstaster til ASUS Apps ...................................................................36
Windows® 8 taster ..........................................................................................36
Multimedie-kontroltaster ...........................................................................37

Sådan bruges det optiske drev ..................................................................8

background image

4

Notebook PC e-manual

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Start for første gang ........................................................................................4
Windows

®

8 låseskærm ..................................................................................4

Windows

®

UI .......................................................................................................4

Startskærm........................................................................................................43
Windows®-apps ...............................................................................................43
Hotspots.............................................................................................................44

Sådan arbejder du med Windows-apps ...................................................46

Sådan starter du apps ...................................................................................46
Tilpasse apps ....................................................................................................46
Sådan lukker du apps ....................................................................................47
Få adgang til Apps-skærmen .....................................................................48
Charms bar ........................................................................................................50
Snap-funktionen .............................................................................................52

Andre tastaturgenveje....................................................................................54
Tilslutning til trådløse netværk ...................................................................56

Wi-Fi-tilslutning ...............................................................................................56
Bluetooth ..........................................................................................................58
Flyfunktion ........................................................................................................60

Tilslutning til netværk via kabel ..................................................................61

Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse ......61
Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse ...........................65

Sådan slukker du for Notebook PC'en .....................................................66

Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre ....................................66

Kapitel 4: Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST) ...............................................................................68

Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding .............68

BIOS ...................................................................................................................68

Få adgang til BIOS ..........................................................................................68
BIOS-indstillinger ............................................................................................69

Fejlfinding ...........................................................................................................77

Refresh your PC (Opdater din PC) .............................................................77
Reset your PC (Nulstil din PC) .....................................................................78
Advanced options (Avancerede indstillinger) ......................................79

background image

Notebook PC e-manual

5

Kapitel 5: Opgradering af Notebook PC'en

Sådan installeres et Random Access Memory-modul (RAM) ...........8
Udskiftning af harddiskdrev (HDD) ...........................................................86
Sådan installeres et nyt batteri ....................................................................9

Tips og ofte stillede spørgsmål

Nyttige tips til din notebook-pc ..................................................................96
Ofte stillede spørgsmål om hardware ......................................................97
Ofte stillede spørgsmål om software ..................................................... 100

Tillæg

DVD-ROM drev information (på udvalgte modeller)...................... 104
Blu-ray ROM-drevoplysninger (på udvalgte modeller) .................. 106
Overholdelse indbygget modem .......................................................... 107
Oversigt .......................................................................................................... 107
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet ................................ 107
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet ............................... 108
Ikke-stemme udstyr ................................................................................... 108
Federal communications commission erklæring............................. 110
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement .............. 112
Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC) ......... 112
CE mærkning advarsel ............................................................................... 113
IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering ......... 114
Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner ............................ 115
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig ......................... 115
UL sikkerhedsnoter ..................................................................................... 117
Krav til strømsikkerhed .............................................................................. 118
TV Tuner meddelelser ................................................................................ 118
REACH .......................................................................................................... 118
Sikkerhedsinformation for Nord-Europa

(for lithium-ion-batterier) ......................................................................... 118
Sikkerhedsinformation for optisk drev ................................................ 120

background image

6

Notebook PC e-manual

Macrovision Corporation produktnote ............................................... 120
CTR 21 godkendelse(til bærbar computer

med indbygget modem) .......................................................................... 121
ENERGY STAR overholdende produkt .................................................. 122
Miljømærke - den europæiske union .................................................. 123
Forebyggelse af høretab ........................................................................... 123
Bemærkning til belægningen ................................................................ 123
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse

- overholdelse og erklæring ................................................................... 124
ASUS Genbrug / Returservice ................................................................. 124

background image

Notebook PC e-manual

7